نحوه گرفتن رمز دوم یکبار مصرف یا رمز دوم پویا

رمز دوم پویا

رمز دوم یک بار مصرف یا OTP – one time password که با نام رمز پویا نیز قابل شناختن است. یک عدد هفت رقمی است. که پس از هر بار تولید فقط ۶۰ ثانیه اعتبار دارد و فقط برای یک تراکنش نیز می توان استفاده کرد. بنا به اعلام بانک مرکزی استفاده از این رمز […]