می تونی بحث درباره همه چیز درباره بایک BJ40F؛ محصول جدید دیار خودرو را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!