یکی از آپشن‌های بسیار متداولی که در خودروهای مدرن و حتی ایرانیزه بازار کشور ما مشاهده می‌شود، کلیدهای کنترلی روی فرمان است. این کلیدها کاربردهای مختلفی دارند و بخش‌های مختلف خودرو را تحت شعاع خود قرار می‌دهند، اما در اکثر خودروها اولین کارکرد این کلیدها کنترل سیستم صوتی است. از طریق این کلید کنترل صدا راننده می‌تواند به راحتی و بدون اینکه نگاه خود را از روی جاده بردارد، برای کاهش یا افزایش صدای سیستم پخش خودرو اقدام کند.

البته شاید قابلیت کنترل سیستم صوتی از روی فرمان در نگاه اول ساده به نظر برسد، ولی نه تنها ارگونومی و راحتی راننده را افزایش می‌دهد بلکه در افزایش تمرکز راننده و در نتیجه ایمنی خودرو نیز تأثیر دارند چون راننده برای عوض کردن یک آهنگ یا کم و زیاد کردن صدا نیازی ندارد تا دست خود را از روی فرمان برداشته یا دید خود را به سمت کنس