عکس تسمه تایم

تسمه تایم و زمان تعویض آن

تسمه تایم یک قطعه پلاستیکی است که قسمتی از فرایند احتراق هر موتور درون‌سوز را تشکیل می‌دهد. تسمه تایم وظیفه دارد تا میل لنگ خودرو را به سوپاپ‌ها یا میل سوپاپ متصل کند و کنترل زمانی چهار فرآیند موتورهای درون‌سوز چهارزمانه را بر عهده دارد. نقش این قطعه در موتور بسیار حیاتی است و در صورت پاره شده تسمه تایم، موتور دچار خسارات اساسی خواهد شد. گونه دیگری از پیشرانه‌های...

ادامه مطالعه