آرم BMW

آرم بی ام و

آرم بی ام و   (BMW) آرم BMW نشانگر یک ملخ خوش فرم و در حال چرخش هواپیما است. از وقتی که BMW به تولید موتور هواپیما روی آورد ، آرم امروز خود را برگزید. این آرم نشانگر یک ملخ خوش فرم و در حال چرخش هواپیما است و می گویند رنگ آبی آن یاد آور آسمان است. اطلاعاتی در مورد BMW بعد از جنگ دوم جهانی و برخورد بخش خودروسازی کارخانه در سال ۱۹۵۹...

ادامه مطالعه