مانیتور ها یا همان پخش های تصویری آپشنی لوکس برای خودرو ها هستند که امکاناتی از لحاظ پخش فایل های تصویری ، ارتباط با شبکه های تلویزیون ، ماهواره و همچنین رهیاب ( راهنمایی مسیر از روی نقشه ) را برای شما فراهم می کند که به زیبایی داشبورد خودرو نیز به شدت اضافه می شود.
مانیتور ها آپشن های پرکاربرد ، پر استفاده و جذابی هستند که با نصب آن بر روی خودرو مجموعه ای از آپشن ها به خودرو اضافه می شود.