می تونی بحث درباره گرمکن صندلی و هر آنچه که لازم است درباره آن بدانید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!